Platform

Met deze website bied ik een platform waar nieuwe ouderen elkaar kunnen ontmoeten. De ontmoetingen vinden plaats op virtuele wijze en tijdens bijeenkomsten.

Op virtuele wijze.

Via het internet kunnen mensen met elkaar van gedachten wisselen, elkaar voorzien van informatie over allerlei zaken die ons, nieuwe ouderen,  bezig houden. Met elkaar in gesprek gaan, reageren op elkaar, discussies aanwakkeren, meningen geven en informatie delen.  Daarbij is het uitgangspunt dat dit op een positieve of positief kritische manier gebeurd. Op deze manier wordt een digitaal netwerk gevormd. Uiteraard zijn hier geen kosten aan verbonden.

Sluit je aan via Facebook: https://www.facebook.com/DeNieuweOudere.

Tijdens bijeenkomsten

Niet iedereen zal het voldoende vinden om elkaar alleen via het digitale netwerk te ontmoeten. Voor hen organiseer ik bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden altijd plaats op een bijzondere locatie. Het bijzondere aan de locatie(s) is dat zij in een mooie natuurrijke omgeving staan en/of een maatschappelijk doel hebben.

Waar, wanneer de bijeenkomsten plaatsvinden staat beschreven bij de Agenda en op Facebook.  Bij de agenda lees je meer over programma en kosten (op basis van kostprijsdoorberekening) voor deelname.

Grillige boom 2